Den dagen då brandskyddsinventeringen skulle göras

Det var en mycket stressig morgon den dagen brandskyddsinventeringen skulle göras. Alla moment hanns dock inte med och det blev en lite halvrafsig brandskyddsbeskrivning. Om vi hade varit lite bättre förberedda hade vi kanske fått ett bättre resultat. Nu fick vi några punkter som vi skulle åtgärda till nästa inspektion.

Tillgängligheten för räddningspersonal var dålig. Det stod containrar i vägen för branddörrarna, utrymningsvägarna var inte breda nog och det fattades både brandsläckare och brandfiltar i kemisalen. Efter brandskyddsinventeringen så samlades personalen till ett krismöte och gick igenom den budget som skulle täcka omorganisationen.
Vi kom överens om att vi skulle försöka att bocka av de flesta av åtgärderna på listan.

Viktigt att göra brandskyddsinventering med jämna mellanrum

När nästa brandskyddsinventering kom hade vi gjort vår läxa och fick godkänt! Brandskyddsbeskrivningen blev mycket mer detaljerad och korrigerad och alla blev nöjda. Att det skulle vara så svårt att kunna hålla koll på ens brandskyddsutrustning är på topp. Därefter höll vi kontinuerligt koll på att pricka av de nödvändiga sakerna på listan och höll noga koll på att brandskyddsbeskrivningen stämde med verkligheten.

Vi anlitade en speciell brandskyddsinspektör som utförde brandskyddsinventeringen. Han gav oss sedan ett protokoll över det han utfört och ett utdrag från brandskyddsbeskrivningen så att vi visste vad som fungerade och inte. Om vi inte hade genomfört detta och det hade brutit ut en brand hade vi fått betala böter för att vi hindrat räddningstjänsten från att göra ett fullgott jobb. 

​Om någon dessutom hade kommit till skada under tiden räddningstjänsten försökt hjälpa till hade vi fått betala skadestånd till de inblandade. En god idé är att informera eleverna och personalen om var diverse brandskyddsutrustning finns så att det inte uppstår någon förvirring om olyckan skulle vara framme. Vi har dessutom börjat med brandövningar så att folk vet vart de ska gå när brandlarmet går.

På nätet finns det en mängd olika företag att hitta som tillhandahåller utbildningar inom BAM och som även sköter brandskyddsinventering och hjälper till med rådgivning och tips om vad som är viktigt när det kommer till den biten. På företag bör en själva inventeringen för företaget ske minst en gång om året för att den ska vara så aktuell som möjligt, och för att kontrollera så att alla typer av brandskydd verkligen fungerar som det ska om man skulle ha oturen att en brand skulle uppstå på till exempel sin arbetsplats.